דיני עבודה

עורך דין לענייני עבודה

במשרד נחום, גלמן, כהן ושות’ מחלקת דיני עבודה המתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים בבית הדין האזורי לעבודה במחוזות השונים כמו גם בבית הדין הארצי לעבודה.
בין לקוחותינו עובדים מהמגזר העסקי, עובדים ממגזר הפרטי, חברות העוסקות ביבוא ויצוא, חברות טכנולוגיה, חברות הי-טק, חברות מתחום הנדל”ן, התעשייה, האינטרנט ועוד.
למשרדנו יידע וניסיון רב אשר נצברו במשך שנים תוך ניהול תיקים מורכבים, ידע וניסיון ממנו נהנים לקוחותינו יום יום.

דיני עבודה – רקע כללי

דיני העבודה בישראל מסדירים, בין היתר, את מערכת היחסים בין עובד ומעביד. בניגוד לדיני החוזים הקלאסיים, בהם רשאים הצדדים לעצב את תנאי ההסכם בניהם באופן חופשי למדי, דיני העבודה אינם מאפשרים חופש זהה. הגבלת החופש לעצב חוזה עבודה בכל צורה ואופן נעוצה, בין היתר, בהכרה בפערי הכוחות שבין המעביד, הנתפס לרוב כצד החזק, לבין העובד. החשש העיקרי הינו כי, מתן יד חופשית לצדדים לעצב חוזה עבודה תגרור סיטואציה בה המעביד החזק ינצל את כוחו ויפגע בזכויות הסוציאליות של העובד, הכל על מנת לחסוך כספים. לפיכך, דיני העבודה מעוגנים בחוקים רבים, שחלקם מכונים “חוקי המגן”. כשמם, מטרת חוקים אלה הינה להגן על זכויותיהם של העובדים בישראל ולמנוע מצבים בהם המעסיק, שכאמור הינו הצד החזק, ינצל את כוחו באופן בלתי מבוקר וכתוצאה מכך, יגרע מזכויות עובדיו.

להלן מספר דוגמאות (בלתי ממצות) של חוקי מגן בתחום דיני העבודה:

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, חוק פיצויי פיטורים, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, חוק שעות עבודה ומנוחה וישנם עוד רבים. מעבר לפערים שביחסי הכוחות בין הצדדים להסכם העבודה, קיימים מאפיינים נוספים אשר מייחדים את דיני העבודה מתחומי משפט אחרים. לאור מאפיינים אלה, בחר המחוקק לקבוע הסדרים ספציפיים אשר יתנו ביטוי למאפיינים אלה וימנעו, בין היתר, פגיעה בזכויות העובדים. ההסדרים המיוחדים באו לידי ביטוי, בין היתר, בהסדרת דיני העבודה בחקיקה נפרדת (שחלקה הוזכרה לעיל). הקמת מערכת בתי משפט יחודית לתחום העבודה, המורכבת מבתי דין אזוריים לעבודה ובית דין ארצי המשמש בעיקר כערכאת ערעור ועוד. בנוסף, נקבעו סדרי דין מיוחדים לתביעות בדיני עבודה, הרכב שופטים מיוחד ובו נציגי עובדים ומעבידים, והסדרים רבים נוספים.

כמו בכל הליך, וכך גם כשמדובר בסכסוך שעניינו דיני עבודה, לצדדים השונים להליך יש אינטרסים שונים ומימושם של אינטרסים אלה תלוי, בין היתר, במקצועיותו של עורך הדין המייצג בתיק. אמנם, בתי הדין לעבודה נתפסים כ”ידידותיים לעובד” וניתן לפנות אליהם, כמו גם לבתי משפט אחרים, באופן עצמאי. עם זאת, בשל מורכבות ההליכים, ריבוי החקיקה, הפסיקה, הסכמים קיבוציים והזכויות העומדות על הפרק, מומלץ בחום להעזר בשירותי עורך דין לדיני העבודה העוסק דרך קבע בתחום.

דוגמאות לתיקים בנושאי דיני עבודה בהם ניצחנו:

נחום, גלמן, כהן ושות’ משרד עורכי דין

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!